Detail předmětu

Stavební a průmyslová geodézie I

FAST-HE14Ak. rok: 2022/2023

Vázané a volné geodetické sítě - otázky měření a vyrovnání.
Kombinované sítě s terestrickými, astronomickými a GPS měřeními.
Lokální speciální sítě pro měření posunů a deformací.
Vyrovnání metodou volné sítě - teoretické základy, praktické postupy.
Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné. Optimalizace sítí.
Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí.
PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o problematice a metodách výpočtu lokálních účelových geodetických sítí. Osvojí si postupy společného zpracování různorodých měření v geodetických sítích a analýzy přesnosti a spolehlivosti výstupů.

Prerekvizity

Znalost metod matematické analýzy a maticového počtu. Detailní znalost metod vyrovnání a rozborů přesnosti.

Osnovy výuky

1. Vázané a volné geodetické sítě, měření a výpočty.
2. Vázané a volné geodetické sítě, vyrovnání.
3. Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné.
4. Kombinované sítě s terestrickými, astronomickými a GPS měřeními.
5. Lokální účelové sítě pro inženýrské projekty.
6. Tunelové vytyčovací sítě.
7. Lokální účelové sítě pro měření posunů a deformací.
8. Optimalizace sítí.
9. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 1.
10. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 2.
11. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 1.
12. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 2.
13. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 3.

Učební cíle

Získání přehledu o problematice a metodách výpočtu lokálních účelových geodetických sítí. Osvojení postupů společného zpracování různorodých měření v geodetických sítích a analýzy přesnosti a spolehlivosti výstupů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Hradílek, L.: Vysokohorská geodézie. Academia Praha, 1984. (CS)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa Bratislava, 1990.

Doporučená literatura

Grafarend, E. W., Sansó, F.: Optimization and Design of Geodetic Networks. Springer Berlin, 1985.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vázané a volné geodetické sítě, měření a výpočty. 2. Vázané a volné geodetické sítě, vyrovnání. 3. Sítě dvojrozměrné a trojrozměrné. 4. Kombinované sítě s terestrickými, astronomickými a GPS měřeními. 5. Lokální účelové sítě pro inženýrské projekty. 6. Tunelové vytyčovací sítě. 7. Lokální účelové sítě pro měření posunů a deformací. 8. Optimalizace sítí. 9. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 1. 10. Rozbory přesnosti povrchových a podzemních tunelových vytyčovacích sítí 2. 11. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 1. 12. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 2. 13. PC programové systémy pro vyrovnání geodetických sítí 3.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti. 2. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 3. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 4. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 5. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 6. Praktické měření veličin v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 7. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti. 8. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 9. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 10. Zpracování naměřených dat v zadané lokální geodetické síti (pokračování). 11. Zpracování výsledného protokolu. 12. Zpracování výsledného protokolu (pokračování). 13. Kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.