Detail předmětu

Kosmetologie a technologie kosmetiky

FCH-MC_KOSAk. rok: 2022/2023

Kurz je určen pro posluchače navazujícího magisterského studia studijních oborů Chemie potravin a biotechnologií, Chemie pro medicínske aplikace a Spotřební a fyzikální chemie. Klade si za cíl poskytnout studentům rozšířené znalosti a informace z oboru kosmetologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část zahrnuje test o rozsahu 20 otázek z celého učiva, z něhož je třeba dosáhnout nejméně 70 % bodů. Ústní část slouží k doplnění písemných odpovědí. Celkové hodnocení se provádí dle pravidel ECTS systému.

Osnovy výuky

Kosmetologie je interdisciplinární obor, kde jsou studenti konfrontováni se svými dílčími poznatky z oblasti biologie, biochemie, organické chemie, fyzikální chemie, ale i řady dalších, jako např. analytické chemie či senzorické analýzy. Výsledkem kurzu by měl být ucelený a systematický přehled znalostí, na němž budou moci dále (v praxi) stavět.

Osnova je členěna podle týdenní výuky:
1. Úvod, základní pojmy. Legislativní rámec, certifikace.
2. Základní lékové a kosmetické formy. Kde končí kosmetika a začíná léčivo?
3. Kůže – nejdůležitější 2 m2 našeho života.
4. Prostup látek pokožkou. Transportní systémy.
5. Kosmeceutika. Kosmetika s označením "bio" nebo "přírodní".
6. Kosmetické suroviny – látky povolené, nepovolené, povolené s omezením. Dělení dle chemického složení a původu.
7. Biologicky aktivní látky - symbióza interdisciplinárního výzkumu.
8. Vonné látky. Přírodní látky. Alergeny, symptomy.
9. Přehled typů kosmetických přípravků. Charakteristika složení a principy účinků.
10. Technologie kosmetických výrob.
11. Stálost a trvanlivost kosmetiky. Náležitosti značení kosmetických přípravků.
12. Bezpečnost kosmetiky. Metody hodnocení kosmetických surovin a přípravků.
13. Účinnost kosmetiky, její hodnocení a prezentace. Zajímavá a aktuální témata výzkumu.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je podat kvalitní teoretický základ, který ve svém konečném důsledku vpraví studenty do problematiky vývoje, výroby a hodnocení kosmetických přípravků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární obor, jsou studenti konfrontováni se svými dílčími poznatky z oblasti biologie, biochemie, organické chemie, fyzikální chemie, ale i řady dalších, jako např. analytické chemie či senzorické analýzy. Výsledkem má být ucelený a systematický přehled znalostí, na němž budou moci dále (v praxi) stavět.

Základní předpoklady/výstupy lze shrnout do těchto bodů:
1. pochopení anatomie a fyziologie kůže, jakožto styčné plochy mezi lidským organismem a chemickými látkami (kosmetickými surovinami),
2. uvědomnění si chemické struktury a vlastností jednotlivých kosmetických surovin, jejich kompatibility či možností vzájemného ovlivňování,
3. schopnost sestavit recepturu kosmetického prostředku s ohledem na jeho požadované vlastnosti,
4. na základě těchto znalostí optimalizovat technologii výroby kosmetického prostředku,
5. mít přehled o metodách podstatných pro hodnocení bezpečnosti a účinků kosmetických prostředků,
6. toto vše řešit s uvědoměním si legislativních předpisů a jakostních systémů v oblasti kosmetologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Hojerová, J., Škultétyová, K.: Materiály. 226 s. SPN - Mladé letá, Bratislava 2007. ISBN: 978-80-10-00261-9 (SK)

Doporučená literatura

Maibach H. I., Barel A. O., Paye M.: Handbook of Cosmetic Science and Technology. 3rd ed., 600 pp. CRC Press, New York 2009. ISBN 1420069632 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace BF , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning