Detail předmětu

Úvod do studia automatizační a měřicí techniky

FEKT-BPC-USKAk. rok: 2023/2024

Předmět je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku oboru BPC-AMT. Je zaměřen na pomoc studentům ke správné volbě odborného zaměření jejich studia.    

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a odevzdání projektu - Seznam předmětů, které chci studovat v jednotlivých semestrech v rámci bakalářského studijního programu Automatizační a měřicí technika.

Učební cíle

1. Pomoci studentům ke správné volbě jejich odborné specializace.
2. Vysvětlit skladbu předmětů studijního programu BPC-AMT.
3. Seznámit studenty se specifiky vysokoškolského studia, se studijními předpisy a organizační strukturou fakulty a ústavu.

Základní literatura

ROMPOLT Jan. Kapitoly z historie kybernetiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2013. 81 s. ISBN 978-80-261-0184-0 (CS)

Doporučená literatura

PRUKNER Vítězslav, NOVÁK Jaromír. Základy managementu - Učebnice pro studenty ekonomických fakult. Kapitola Úvod do teorie systémů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Dostupné on-line: https://publi.cz/books/189/01.html (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Organizace výuky, odborné zaměření ústavu/výuky

2. Vysokoškolské studium a jeho specifičnosti

3. Studium a stres 

4. Technická kybernetika a aplikovaná informatika

5. Pravidla a studijní předpisy, organizace studia na FEKTu

6. Bakalářský studijní program BPC-AMT

7. Možnost studia v zahraničí

 

eLearning