Detail předmětu

Resilientní systémy

FEKT-BPC-RESAk. rok: 2023/2024

1. Úvod do problematiky, definice resilience, spolehlivost, robustnost, bezpečnost.
2. Pravděpodobnostní přístup k spolehlivosti a bezpečnosti.
2. Reálný čas, kvantifikace systémů pracující v reálném čase, lidský faktor.
3. Hrozba, riziko, analýza rizik, kvantifikace rizika (kvalitativní a kvantitativní metody) , bezpečí a pocit bezpečí.
4. Funkční bezpečnost – základní východiska a principy.
5. Funkční bezpečnost v průmyslové praxi.
6. Safety II, resilience a resilientní systémy, mechanismy dosahování resilience
7. Základní východiska a principy kybernetické bezpečnosti.
8. Základní komponenty kybernetické bezpečnosti.
9. Digitální certifikáty a PKI, digitální podpis, pečeť a časové razítko.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Vstupní znalosti

Matematika na úrovni absolventa střední školy, zejména pravděpodobnost a statistika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem, zápočet se uděluje za získání více než 50 bodů. Body se získávají na základě písemných testů (průběžné, závěrečný). Každý test má opravný termín. V případě prokazatelné dlouhodobé nemoci nebo jiných závažných problémů studenta bude zápočet řešen individuálně.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovým pohledem na problematiku řízení rizik, se základními principy funkční bezpečnosti, základními principy a stavebními prvky informační bezpečnosti, a představit východiska pro návrh resilientních systémů.
Studenti získají základní orientaci v problematice spolehlivosti a bezpečnosti technickcýh systémů, budou schopni vysvětlit rozdíly mezi spolehlivostí a bezpečností a vysvětlit základní východiska a principy v daných oblastech. Budou schopni vysvětlit základní principy a východiska zajišťování kybernetické bezpečnosti. Budou schopni vysvětlit rozíl mezi zajišťováním funkční bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti. Budous chopni vysvětlit rozdíl mezi tradičním přístupem k zajištění funkční bezpečnosti a modernáími trendy (Safety II, resilience).

Základní literatura

Castano, V., Schagaev, I.: Resilient Computer Systems Design, Springer, 2015 (EN)

Doporučená literatura

Schagaev,I., Zouev, E., Kaegi-Trachsel, T.: Software Design for Resilient Computer Systems, Springer, 2020 Schagaev,I., Zouev, E., Kaegi-Trachsel, T. (EN)
Smejkal V.: Bezpečnostní aspekty Průmyslu 4.0, Data Security Management, Ročník XXII, č.3/2018 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Resilience - úvod.

2.  Analýza rizik

3. Racionální  přístup k riziku a řízení rizik

4.  Resilientní systémy, systémy s člověkem, psychologie rizika, bezpečí a pocit bezpečí 

5. Safety

6. Security + zadání samostatné práce

7. Bezpečnost v leteckých systémech I - základní principy a metody (ex. Honeywell)

8.  Bezpečnost v leteckých systémech II - příklad návrhu jednoduchého systému (e. Honeywell)

9.  Bezpečnost elektrických zařízení v oblasti automatizační techniky

10. Bezpečná činnost na elektrických zařízeních v oblasti automatizační techniky