Course detail

Resilient Systems

FEKT-BPC-RESAcad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

1

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Castano, V., Schagaev, I.: Resilient Computer Systems Design, Springer, 2015 (EN)

Recommended reading

Schagaev,I., Zouev, E., Kaegi-Trachsel, T.: Software Design for Resilient Computer Systems, Springer, 2020 Schagaev,I., Zouev, E., Kaegi-Trachsel, T. (EN)
Smejkal V.: Bezpečnostní aspekty Průmyslu 4.0, Data Security Management, Ročník XXII, č.3/2018 (CS)

Classification of course in study plans

  • Programme BPC-AMT Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

18 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Resilience - úvod.

2.  Analýza rizik

3. Racionální  přístup k riziku a řízení rizik

4.  Resilientní systémy, systémy s člověkem, psychologie rizika, bezpečí a pocit bezpečí 

5. Safety

6. Security + zadání samostatné práce

7. Bezpečnost v leteckých systémech I - základní principy a metody (ex. Honeywell)

8.  Bezpečnost v leteckých systémech II - příklad návrhu jednoduchého systému (e. Honeywell)

9.  Bezpečnost elektrických zařízení v oblasti automatizační techniky

10. Bezpečná činnost na elektrických zařízeních v oblasti automatizační techniky