Detail předmětu

Interaktivní storytelling

FaVU-1INSTAk. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako série jednání formou experimentálních skupinových cvičení/diskusí a individuálních konzultací a workshopů zaměřených na improvizaci, sebepoznávání, hru, dialog a kritické reflexe autorských přístupů v tvorbě ve vztahu k výrazu, myšlence a pohybu vnímaného skrz choreografický rámec.
Pojem Interaktivní storytelling je nejčastěji používán v herním prostředí (tzv. open world), ale například také v imerzivním divadle. Je převyprávěním příběhu, ve kterém aktér svým jednáním a konáním přímo ovlivňuje děj stejně jako samotné prostředí, které naopak zpětně ovlivňuje samotného aktéra. Při vytváření konstrukce interaktivního příběhu je nutné identifikovat co největší množství možných interakcí v síti aktérů a vlivů prostředí, tedy uvědomění si a rozpoznání prvků prostředí a jejich choreografii.
Samotnou choreografii je možné označit za jazyk, sekvenční médium, organizační strukturu nejen tance, ale také společenských situací, objektů, prostoru či expresí. Je jakousi nástavbou na globální úrovni. Organizuje a tím pádem skrývá i věci, které jsou nám zatím nerozpoznatelné, dokáže v sobě odrazit okolní vlivy, struktury, kulturní kódy společenského prostoru. Nástroje choreografie mohou být zároveň použity k analýze a k produkci čehokoliv.

Předmět se částečně odkazuje k metodě „dialogické jednání“, primárně užívané jako herecké metody v podobě psychosomatické a komunikační disciplíny (jejím autorem je prof. Ivan Vyskočil). Součástí kurzu bude i úvodní teoretické seznámení se s některými podobami pohybových forem nebo forem fyzického divadla, současného tance, a to v propojení s pohledem na kritickou teorii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvovaní kurzu by mělo studentům a studentkám pomoct posílit schopnost kritické reflexe sebe a svého okolí a také rozšířit možnosti nahlížení k vlastní praxi ve vztahu k mezioborovosti a spolupráce.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, individuální konzultace, analýza textů a děl, diskuze a praktické ukázky.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence – další absence lze kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím) a předložení samostatného praktického úkolu dle zadání formulovaného v druhé polovici kurzu.

Osnovy výuky

● Teoretický úvod – přednáška / interaktivní storytelling a choreografie
● Post-dance / přednáška
● Diskuze nad vybranými díly a texty z oblasti současného tance a kritické teorie
● Skutečný a virtuální prostor / diskuse
● Reflexe autorské tvorby / diskuse
● Dialogické jednání / skupinové cvičení
● Individuální konzultace / reflexe autorské tvorby skrz choreografické přístupy
● Vypracování úkolu podle zadání

Učební cíle

Kurz vychází z principů, které se často využívají v oblasti tvorby současného tance, fyzického divadla či klaunství. Má za cíl transformovat tyto principy tak, aby mohly být využity ve vlastním oboru zájmu studentů, v procesech vzniku idejí či v běžném fungování ve společenském prostoru v zapojení do jeho dynamiky, a to bez nutného důrazu na zjevnou fyzickou aktivitu, vycházejíc přitom z individuálních a kolektivních dispozic studentek a studentů. Kurz má také za cíl umožnit přístup k rozeznávání ideologických podmínek vzniku autorského díla a vlivů prostoru. Tyto zkušenosti budou moci studující využít při vytváření specifických nástrojů a postupů ve vlastní tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem a individuálně po dohodě s vyučujícím. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Doporučená literatura

CRAWFORD, Chris. Chris Crawford on Interactive Storytelling, New Riders Games, 2005, ISBN: 978-0-321-27890-6
ČECH, Viktor. Choreografický moment, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, 2019, ISBN: 978-80-7561-147-5
FOUCAULT, Michel, Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. 2000, ISBN: 80-86019-96-9
FULKA, Jozef, Od interpelace k performativu (feminismus a konstrukce rodové identity), Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity, sociální studia 7, 2002, Katedra antropologie | FF ZČU [online]. Dostupné z: http://www.antropologie.org/sites/default/files/files/studijni-materialy/fulka_performativ_feminismus_cteni_na_mtk_8prosinec.pdf
LEPECKI, André, Choreography as Aparatus of Capture. The Drama Review, Volume 51, Number 2 (T 194), Summer 2007, pp.119-123 (Article)
LOW, Setha M. Embodied Space(s): Anthropological Theories of Body, Space, and Culture, 2003, Space and Culture 6(1):9-18 DOI: 10.1177/1206331202238959
MERLEAU-PONTY, Maurice. FULKA, Jozef. TESKOVÁ, Alena. Založení a podstata, Praha: OIKOYMENH, 2011, ISBN: 978-80-7298-458-9
MERLEAU-PONTY, Maurice. Proměna vnímání a zkušenost pravdy, Praha: OIKOYMENH, 2017, ISBN: 978-80-7298-236-3
MERLEAU-PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné, Praha: OIKOYMENH, 2004, ISBN: 80-7298-098-X
SPÅNGBERG, Mårten, Post-dance, an Advocacy, In Spanbergianism, MDT, 2017, ISBN: 978-91-983891-0-4
VYSKOČIL, Ivan, Dialogické jednání s vnitřním partnerem, Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2005, ISBN: 80-86928-02-0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Tvůrčí seminář

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor