Detail předmětu

Finanční a projektový management v umění

FaVU-1FPMUAk. rok: 2021/2022

Předmět Finanční a projektový management v umění uvede studující do světa dotací, grantů, fondů a projektového řízení. Umělecké záměry zde budou nahlíženy a diskutovány z pohledu dostupných možností financování. Ústředním bodem kurzu je skupinová práce na vlastním návrhu projektu. Studující získají vedle praktické zkušenosti s psaním projektové žádosti také zkušenost s vytvořením rozpočtu, formami vyplácení financí v rámci projektu, jejich dopad do systému sociálního a zdravotního pojištění a systému daní. Dále bude věnován prostor roli mezinárodní spolupráce a spolupráce s relevantními stakeholdery/kami v rámci projektu a projektového řízení. Kurz dále nabídne základy finanční gramotnosti osobních financí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studující mají přehled v programech financování tvůrčí práce a provozu umění; umí reagovat na dotační výzvy. Jsou schopni/é samostatně vytvořit projektovou žádost a neztratí se ve světě osobních financí a systému povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění a systému daní. Výsledkem předmětu je zpracovaná projektová žádost.

Prerekvizity

Základní finanční gramotnost, základní orientace v možnostech financování tvůrčí práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, praktické ukázky vybraných projektových žádostí a dotačních výzev, koučing. Praktická cvičení založená na skupinové práci, diskuzích a konzultacích ideových návrhů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: Docházka a aktivní účast na seminářích vyžadujících domácí přípravu, odevzdání praktického výstupu.

Osnovy výuky

1/ Kurz začne „koučingem naslepo“. Jde o techniku koučování, díky které si studující vyjasní, na jakém projektu chtějí v průběhu kurzu pracovat.
2/ Představení dotací, grantů a fondů v kulturní oblasti. Prezentace typů projektových žádostí a grantových výzev.
3/ Představení příkladů dobré praxe v projektových žádostech. Navržení projektového záměru.
4/ Seznámení se s terminologií (klíčové aktivity, výstupy, indikátory, publicita, diseminace, přímé a nepřímé náklady). Prezentace projektového záměru.
5/ Hodnotící kritéria projektových žádostí. Finalizace projektového záměru.
6/ Seznámení se s druhy pracovního poměru v projektu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouva) a se službami (faktura a smlouva o dílo). Formy výdělku v oblasti umění a jejich dopad do systému povinného pojištění a daní.
7/ Pravidla a podmínky rozpočtu. Příprava rozpočtu.
8/ Mezinárodní spolupráce a partnerství v projektu. Přidělení dotace a následující kroky.
9/ Techniky time managementu (specifikace cíle, prioritizace úkolů, efektivní řízení času atd.), které uvedou daný projekt v život.
10/ Základy finanční gramotnosti osobních financí.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojení si psaní projektových žádostí a získání přehledu o možných zdrojích finančních prostředků v oblasti kultury. Kurz má vést k osvojení projektové terminologie; studující budou mít možnost zpracovat svůj umělecký záměr do podoby projektové žádosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná (tolerovaná je neomluvená absence do 20 %).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor