Detail předmětu

Bakalářská práce

FCH-BC_BAP_CHTOZPAk. rok: 2021/2022

V rámci předmětu zpracovávají studenti bakalářskou práci. Formulují cíle práce, provedou literární rešerší na zadané téma, samostatně provedou vlastní experimentální, resp. teoretickou práci. Dále zpracují a diskutují získané experimentální výsledky. Problematiku bakalářské práce obhajují u státní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti ze samostatné práce na zadané téma.

Prerekvizity

Znalosti matematiky, fyziky a chemie v oblasti řešené problematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 12 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zadání bakalářské práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Na návrh vedoucího práce je udělen studentovi zápočet, který je zapsán garantem studijního programu. Zápočet je udělen na základě výsledků dosažených bakalářem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Po vložení elektronické verze práce je vedoucí práce povinen zkontrolovat pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému porovnání textu odevzdané závěrečné práce s texty závěrečných prací uložených v databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací (v systému Apollo).

Osnovy výuky

1. Cíl práce
2. Literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Výsledky a diskuse

Učební cíle

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zpravidla zahrnuje i praktickou část na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

samostatná práce studentů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor