Detail předmětu

Právo pro architekty

FAST-NZA019Ak. rok: 2021/2022

Česká komora architektů, výkon povolání absolventů jako autorizovaných architektů činných ve výstavbě, obory autorizace a jejich udělování, působnost autorizovaných architektů, sdružení, veřejná obchodní společnost a společnost s ručením omezeným jako formy výkonu povolání svobodných architektů v České republice, výkon činnosti občany Evropské unie. Územní plánování, územní řízení, stavební řád. Autorizovaný inspektor, rámcový obsah zkoušky pro uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, což je získání přehledu právní úpravy výkonu povolání autorizovaných architektů činných ve výstavbě, podnikání svobodných architektů ve sdruženích, veřejných obchodních společnostech a společnostech s ručením omezeným, obeznámení s postupy při zadávání veřejných zakázek.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Stavební právo.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Česká komora architektů.
2. Autorizace, podmínky udělení, obory.
3. Výkon povolání autorizovaných architektů.
4. Svobodné povolání, sdružení pro výkon povolání architektů.
5. Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným.
6. Výkon činnosti občany EU.
7. Autorizovaný inspektor, zkouška pro jeho jmenování.
8. Územní plánování.
9. Územní řízení.
10. Vybranné činnosti ve výstavbě.
11. Zákon o vyvlastnění. Veřejný zájem.
12. Správní delikty a přestupky ve stavebnictví.
13. Zadávání veřejných zakázek.

Cíl

Cílem předmětu je získání orientace v problematice právní úpravy výkonu povolání absolventů - autorizovaných architektů činných ve výstavbě,podnikání svobodných architektů ve sdruženích a veřejných obchodních společnostech, obeznámení s postupy při zadávání veřejných zakázek a jejich orientace ve smluvních vztazích ve výstavbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Česká komora architektů.
2. Autorizace, podmínky udělení, obory.
3. Výkon povolání autorizovaných architektů.
4. Svobodné povolání, sdružení pro výkon povolání architektů.
5. Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným.
6. Výkon činnosti občany EU.
7. Autorizovaný inspektor, zkouška pro jeho jmenování.
8. Územní plánování.
9. Územní řízení.
10. Vybranné činnosti ve výstavbě.
11. Zákon o vyvlastnění. Veřejný zájem.
12. Správní delikty a přestupky ve stavebnictví.
13. Zadávání veřejných zakázek.