Detail předmětu

Informační systémy a digitální kartografie

FAST-DEB065Ak. rok: 2021/2022

Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS,
Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS.
Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy.
Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR.
Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management).
Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost.
Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie.
Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla.
Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
Klasifikace prostorových dat.
Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Základy informatiky, aplikovaná matematika, základy databází, znalosti z matematické kartografie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

I. Informační systémy
1. Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS.
2. Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS.
3. Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy.
4. Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR.
5. Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management).
6. Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost.
7. Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie.

II. Digitální kartografie a GIS
8. Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla.
9. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
10. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
11. Klasifikace prostorových dat.
12. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná