Detail předmětu

Fotogrammetrie a laserové skenování

FAST-DEB064Ak. rok: 2021/2022

Letecké měřické kamery, kamery pro bezpilotní prostředky , kalibrace snímacích systémů.
Letecké skenery, multispektrální, batysférické, fotonové skenery. Pozemní skenery, skenující totální stanice.
Kalibrace skenovacích systémů. Pokročilé metody zpracování fotogrammetrických a laserových dat. Interest operátory, korelační algoritmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Osnovy výuky

Letecké měřické kamery, vývojový trendy v konstrukci, vývoj IMU.
Polní kalibrace měřických a neměřických systémů.
Interest operátory, korelační algoritmy.
Generování mračna bodů ze snímků. Filtrační algoritmy pro pro zvýšení kvality mračen bodů.
Letecké skenovací systémy.
Pozemní skenovací systémy.
Aktuální stav vývoje bezpilotních prostředků.
Pokročilé technologie pro zpracování mračen bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Letecké měřické kamery, vývojový trendy v konstrukci, vývoj IMU. Polní kalibrace měřických a neměřických systémů. Interest operátory, korelační algoritmy. Generování mračna bodů ze snímků. Filtrační algoritmy pro pro zvýšení kvality mračen bodů. Letecké skenovací systémy. Pozemní skenovací systémy. Aktuální stav vývoje bezpilotních prostředků. Pokročilé technologie pro zpracování mračen bodů.