Detail předmětu

Družicová geodézie

FAST-DEB063Ak. rok: 2021/2022

Základy družicové geodézie, geocentrické souřadnicové systémy a jejich pohyby, časové systémy, kalendář. Pohyb družice, nerušený pohyb, vliv gravitačního pole Země, zrychlení vyvolané Sluncem a Měsícem, tlak slunečního větru. Definice a realizace konvenčních inerciálních a terestrických systémů. Principy, metody a možnosti využití družicových měření v geodézii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie a družicové navigační systémy). Metody určování polohy a času, přesnost a možnosti využití. Metoda GPS. Principy řešení ambiguit. Ionosférické a troposférické korekce. Přesnost metody. Optimalizace měřických a vyhodnocovacích postupů. Softwarové balíky SKI-PRO a BERNESE.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Základy geodetické astronomie. Princip družicového navigačního systému GPS a jeho základní geodetické aplikace. Principy zpracování GNSS dat.

Osnovy výuky

1. Základy družicové geodezie. Souřadnicové systémy. Časové systémy. Pohyb družice v gravitačním poli Země.
2. Inerciální a terestrické systémy, definice a realizace.
3. Družicové metody v geodezii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie, družicové navigační systémy).
4. Globální navigační satelitní systém. Principy řešení ambiguit. Inosférické a troposférické korekce. Přesnost.
5. Optimalizace observačních a vyhodnocovacích postupů.
6. GNSS výpočetní softwarové systémy SKI-Pro a Bernese.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy družicové geodezie. Souřadnicové systémy. Časové systémy. Pohyb družice v gravitačním poli Země. 2. Inerciální a terestrické systémy, definice a realizace. 3. Družicové metody v geodezii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie, družicové navigační systémy). 4. Globální navigační satelitní systém. Principy řešení ambiguit. Inosférické a troposférické korekce. Přesnost. 5. Optimalizace observačních a vyhodnocovacích postupů. 6. GNSS výpočetní softwarové systémy SKI-Pro a Bernese.