Detail předmětu

Systémy řízení bází dat

FAST-DUB027Ak. rok: 2021/2022

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích.
2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace.
3. Relační algebra.
4. Konceptuální modelování.
5.–6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy.
7. Indexovací techniky.
8. Referenční integrita.
9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML.
10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT.
11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu.
12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy.
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná