Detail předmětu

Disertační práce

FAST-DEA072Ak. rok: 2021/2022

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu oboru Geodézie a kartografie s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Absolvované doktorské studium se státní doktorskou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Finální verze doktorské dizertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DPA-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DKC-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DPC-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný