Detail předmětu

Soudní inženýrství – obecná metodika

FAST-DVB076Ak. rok: 2021/2022

Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
Výkon znalecké činnosti:
- prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, skladba znaleckého posudku a expertízy,
- systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy),
- metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií),
- aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování,
- specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní),
- týmová práce při znalecké analýze,
- praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství (stavebnictví, strojírenství, analýza silničních nehod, oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Zvláštní vstupní znalosti nejsou požadovány.

Osnovy výuky

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu.
3. Skladba znaleckého posudku a expertízy.
4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození.
5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy.
6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií).
7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování.
8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní).
9. Týmová práce při znalecké analýze.
10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví.
12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod.
13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost). 2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu. 3. Skladba znaleckého posudku a expertízy. 4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození. 5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy. 6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií). 7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování. 8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní). 9. Týmová práce při znalecké analýze. 10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků. 11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví. 12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod. 13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.