Detail předmětu

Teorie cen a inovace ve stavebnictví

FAST-DVB071Ak. rok: 2021/2022

Předmět se zabývá vzájemným působením nákladů, ceny, hodnoty a inovací. Zprvu je probírána obecná teorie ceny jako součásti ekonomické teorie a její aplikace v různých ekonomických školách. Dále pak je pojednáno o inovacích, jejich historickém vývoji v hospodářských dějinách a významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků. Součástí je výuka vybraných metod pro hodnocení efektivnosti inovací. Druhy inovací a různé cesty k inovacím jsou probírány ve vazbě na současné právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Součástí předmětu jsou lekce o speciálních formách managementu inovací a o inovacích ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Náklady a ceny, stavební podnik, ekonomika investic, řízení projektů.

Osnovy výuky

1. Cena a její funkce. Teorie ceny.
2. Cenová politika státu. Systém cen. Regulace cen.
3. Cenové indexy. Inflace. Ochrana trhu.
4. Cenová politika firmy.
5. Náklady a tvorba ceny.
6. Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
7. Kreativita, výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
8. Strategie a inovační proces v podniku.
9. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví v ČR.
10. Oceňování průmyslového a duševního vlastnictví jako nehmotného majetku.
11. Měření a hodnocení inovací. Náklady a efekty inovací. Index inovací. Bod inovační rovnováhy.
12. Instituce a informační systém pro inovace v EU a v ČR. Unie inovací EU.
13. Dokumenty EU a ČR podporující inovace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Cena a její funkce. Teorie ceny. 2. Cenová politika státu. Systém cen. Regulace cen. 3. Cenové indexy. Inflace. Ochrana trhu. 4. Cenová politika firmy. 5. Náklady a tvorba ceny. 6. Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor. 7. Kreativita, výzkum a vývoj jako zdroj inovací. 8. Strategie a inovační proces v podniku. 9. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví v ČR. 10. Oceňování průmyslového a duševního vlastnictví jako nehmotného majetku. 11. Měření a hodnocení inovací. Náklady a efekty inovací. Index inovací. Bod inovační rovnováhy. 12. Instituce a informační systém pro inovace v EU a v ČR. Unie inovací EU. 13. Dokumenty EU a ČR podporující inovace.