Detail předmětu

Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumu

FAST-DVA069Ak. rok: 2021/2022

Předmět obsahuje problematiku vědecké průpravy, postavení vědce a vědeckých poznatků, etiky výzkumu včetně nekalé soutěže, zaměstnaneckých vědeckých děl, podnikových vynálezů, školních děl, děl na objednávku, právní aspekty výzkumu a vývoje, veřejnou finanční podporu výzkum a vývoje, práva a závazky ve výzkumu a vývoji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

nejsou

Osnovy výuky

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura.
2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
3. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
4. Součásti vědecké práce – název, abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl práce, literární rešerše.
5. Součásti vědecké práce – metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje.
6. Metody získávání dat, data primární, data sekundární.
7. Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů.
8. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty.
9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje).
10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje.
11. Závazky ve výzkumu a vývoji.
12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje.
13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura. 2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické. 3. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické. 4. Součásti vědecké práce – název, abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl práce, literární rešerše. 5. Součásti vědecké práce – metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje. 6. Metody získávání dat, data primární, data sekundární. 7. Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů. 8. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty. 9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje). 10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje. 11. Závazky ve výzkumu a vývoji. 12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje. 13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.

Elektronické učební texty

Ivo Telec: Právo a etika výzkumu (cs)