Detail předmětu

Teorie managementu

FAST-DVB072Ak. rok: 2021/2022

Strukturalizace managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Znalost podnikového managementu, všeobecná znalost ekonomických věd.

Osnovy výuky

1. Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce.
2. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
3. Produkční management a operační management.
4. Systémový přístup.
5. Kontingenční přístup.
6. Change management.
7. Znalostní management.
8. Procesní management.
9. Time management.
10. Human resources management.
11.–13. Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Učební cíle

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management.
Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce. 2. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. 3. Produkční management a operační management. 4. Systémový přístup. 5. Kontingenční přístup. 6. Change management. 7. Znalostní management. 8. Procesní management. 9. Time management. 10. Human resources management. 11.–13. Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.