Detail předmětu

Finanční management

FAST-DVB070Ak. rok: 2021/2022

Předmět bude zaměřen na prezentaci současných teoretických trendů v podnikových financích a jejích realizovatelnost v praxi. Hlavní témata zařazena do výuky předmětů budou vycházet z teorie hodnotového managementu ve financích podniků, tj. zejména prezentace přístupů k určování hodnoty podniku, studium procesů fúzí a akvizic, možnosti optimalizace kapitálové struktury podniku, určování nákladů kapitálu, modifikované metody hodnocení plánů rozvoje podniku, analýza faktorů výkonnosti podniku a platebního rizika podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Znalost financí podniku na magisterské úrovni.

Osnovy výuky

1. Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
2.-3. Měření a hodnocení výkonnosti podniků
4.-6. Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
7.-9. Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
10.-11. Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
12.-13. Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních 2.-3. Měření a hodnocení výkonnosti podniků 4.-6. Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers 7.-9. Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu 10.-11. Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření 12.-13. Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.