Detail předmětu

Management investičních projektů

FAST-DVB074Ak. rok: 2021/2022

Simulace a modelování investičních projektů. Specifika hodnocení investičních projektů dle sektoru a oboru. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Osnovy výuky

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie.
2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR.
3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty.
4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství.
5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství.
6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4.
7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury.
8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury.
9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat.
10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů.
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe.
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.

Učební cíle

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie. 2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR. 3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty. 4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství. 5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství. 6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4. 7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury. 8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury. 9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat. 10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů. 12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe. 13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.