Detail předmětu

Teorie drážního svršku

FAST-DNB018Ak. rok: 2021/2022

Formou úvodních přednášek a seminářů jsou studenti seznamování s interakcí vozidlo - kolej, kolo - kolejnice, s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a výhybek a výhybkových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Prerekvizity

Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic, výhybky a výhybkové konstrukce.

Osnovy výuky

1. Úvod a příprava studované literatury.
2.-6. Úvodní přednášky.
7.–10. Semináře na zadané téma.
11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního svršku se zaměřením na téma disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a příprava studované literatury. 2.-6. Úvodní přednášky. 7.–10. Semináře na zadané téma. 11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.