Detail předmětu

Modelování konstrukcí

FAST-DLB041Ak. rok: 2021/2022

Příhradové analogie pro řešení betonových konstrukcí, základní principy pro vytváření a uplatnění modelu vzpěra-táhlo, použití pro návrh vyztužení vybraných konstrukčních detailů. Prutové prvky namáhané smykem, prutová analogie, teorie tlakových polí. Spřažené konstrukce typu beton-beton. Statické řešení postupně vytvářených konstrukcí, přibližné numerické metody řešení reologických účinků, metoda časové diskretizace. Teplotně namáhané konstrukce – principy řešení a aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost moderních přístupů k řešení betonových prvků pomocí metody příhradové analogie.
• Znalost metod pro analýzu detailů betonových konstrukcí a pro řešení interakce silových účinků na betonový průřez.
• Znalost metod pro analýzu dlouhodobého působení betonových a spřažených konstrukcí s ohledem na reologické vlastnosti betonu.
• Znalost řešení teplotně namáhaných konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost a plasticita, zásady výpočtu vlivu dotvarování a smršťování betonu na návrh betonových konstrukcí

Osnovy výuky

1. Moderní pohledy na modelování konstrukcí. Použití metody příhradové analogie pro řešení betonových konstrukcí.
2. Základní principy pro vytváření a uplatnění modelu vzpěra-táhlo.
3. Vztah metody příhradové analogie k dimenzování betonových konstrukcí.
4. Použití modelu vzpěra-táhlo pro návrh vyztužení vybraných konstrukčních detailů.
5. Prutové prvky namáhané smykem.
6.–7. Spřažené konstrukce typu beton-beton.
8. Teorie tlakových polí. Interakce silových účinků s využitím teorie tlakových polí.
9. Statické řešení postupně vytvářených konstrukcí.
10. Účinky dotvarování a smršťování na konstrukce.
11. Přibližné numerické metody řešení reologických účinků.
12. Metoda časové diskretizace.
13. Teplotně namáhané konstrukce – principy řešení a aplikace metod na konkrétní betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb.

Učební cíle

Vysvětlení moderních přístupů k řešení betonových prvků pomocí metody příhradové analogie.
Znalost metod pro analýzu detailů betonových konstrukcí a pro řešení interakce silových účinků na betonový průřez.
Znalost metod pro analýzu dlouhodobého působení betonových a spřažených konstrukcí s ohledem na reologické vlastnosti betonu.
Vysvětlení přístupu k řešení teplotně namáhaných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Moderní pohledy na modelování konstrukcí. Použití metody příhradové analogie pro řešení betonových konstrukcí. 2. Základní principy pro vytváření a uplatnění modelu vzpěra-táhlo. 3. Vztah metody příhradové analogie k dimenzování betonových konstrukcí. 4. Použití modelu vzpěra-táhlo pro návrh vyztužení vybraných konstrukčních detailů. 5. Prutové prvky namáhané smykem. 6.–7. Spřažené konstrukce typu beton-beton. 8. Teorie tlakových polí. Interakce silových účinků s využitím teorie tlakových polí. 9. Statické řešení postupně vytvářených konstrukcí. 10. Účinky dotvarování a smršťování na konstrukce. 11. Přibližné numerické metody řešení reologických účinků. 12. Metoda časové diskretizace. 13. Teplotně namáhané konstrukce – principy řešení a aplikace metod na konkrétní betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb.