Detail předmětu

Projektový management

FAST-DVB075Ak. rok: 2021/2022

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení.
Definice a obsah jednotlivých fází projektu.
Postupy při zavádění a využívání projektového řízení.
Využití počítačové podpory projektového řízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Osnovy výuky

1. Řízení projektu a jeho úspěšnost
2. Fáze životního cyklu projektu
3. Stakeholders
4. Výstupy projektu a jejich kvalita
5. Rizika projektu a jejich řízení, kvalitativní a kvantitativní metody, simulace
6. Organizace projektu a její formy
7. Časová analýza projektu a metody k její realizaci
8. Náklady projektu a jejich struktura, projektový controlling
9. Zdroje projektu, jejich analýza a plánování
10. Zdroje financování projektu
11. Smluvní vztahy, smluvní podmínky a vzory
12. Informace a dokumentace v rámci projektu
13. Softwarová podpora projektového řízení

Učební cíle

Studenti jsou schopni připravit návrh projektu s využitím moderních metod projektového řízení a získají přehled o postupech, kterými lze řídit projekt prostřednictvím projektových týmů. Studenti jsou připraveni vykonat zkoušku a získat certifikát IPMA stupně D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řízení projektu a jeho úspěšnost 2. Fáze životního cyklu projektu 3. Stakeholders 4. Výstupy projektu a jejich kvalita 5. Rizika projektu a jejich řízení, kvalitativní a kvantitativní metody, simulace 6. Organizace projektu a její formy 7. Časová analýza projektu a metody k její realizaci 8. Náklady projektu a jejich struktura, projektový controlling 9. Zdroje projektu, jejich analýza a plánování 10. Zdroje financování projektu 11. Smluvní vztahy, smluvní podmínky a vzory 12. Informace a dokumentace v rámci projektu 13. Softwarová podpora projektového řízení