Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

FAST-DHB071Ak. rok: 2021/2022

Hodinové, měsíční a roční simulace kvality vnitřního prostředí v budovách.
Hodnocení konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení.
Měření parametrů konstrukcí a vnitřního prostředí při užívání budov.
Multriteriální analýza.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Vypracování elaborátu teoretické části k posouzení zadaného objektu stavby podle zadání a konzultací.

Prerekvizity

Teorie stavební tepelné techniky, stavební akustiky, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zadání vhodné budovy.
2.–3. Modelování konstrukcí budovy ve vhodném softwarovém prostředí.
4.–5. Modelování technických systémů budovy.
6. Posouzení z hlediska stavební akustiky.
7. Posouzení z hlediska stavební tepelné techniky.
8. Posuzení z hlediska denního osvětlení.
9. Simulace kvality vnitřního prostředí.
10. Analýza výsledků.
11.–12. Měření vybraných veličin při užívání budovy.
13. Vyhodnocení a porovnání vypočítaných a naměřených dat.

Cíl

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor