Detail předmětu

Teorie dopravních staveb

FAST-DMB020Ak. rok: 2021/2022

Teorie dopravy, dopravní systémy, dopravní sítě. Úlohy a problémy v dopravní síti. Teorie dopravního proudu. Nelineární dynamické děje v dopravním proudu. Simulace dopravně konstrukčních problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Dopravní inženýrství, algoritmizace úloh, základy fyziky, základy numerické matematiky,

Osnovy výuky

1. Předmět zkoumání teorie dopravy, pojmy, metodologický aparát.
2. Dopravní systémy, pojmy teorie systémů.
3. Dopravní sítě, aparát teorie grafů.
4. Některé úlohy řešené v dopravní síti, používané algoritmy.
5. Dopravní proud, základní charakteristiky dopravního proudu, fundamentální grafy.
6. Kinematika dopravního proudu, rovnice kontinuity, vlnová rychlost.
7. Stacionární modely dopravního proudu.
8. Mikroskopické a makroskopické modely, simulace dopravního proudu.
9. Nelineární dynamické modely, jejich generické vlastnosti, důsledky nelinearit, nelineární fundamentální diagramy.
10. Spontánní vznik kongescí a jejich chování v dopravním proudu.
11. Možné způsoby vizualizace významných jevů v dopravním proudu.
12. Simulace reálných dopravních situací.
13. Ovlivňování a řízení dopravního proudu.

Učební cíle

Teoretické základy dopravních dějů, teoretický aparát pro účinné řízení dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předmět zkoumání teorie dopravy, pojmy, metodologický aparát. 2. Dopravní systémy, pojmy teorie systémů. 3. Dopravní sítě, aparát teorie grafů. 4. Některé úlohy řešené v dopravní síti, používané algoritmy. 5. Dopravní proud, základní charakteristiky dopravního proudu, fundamentální grafy. 6. Kinematika dopravního proudu, rovnice kontinuity, vlnová rychlost. 7. Stacionární modely dopravního proudu. 8. Mikroskopické a makroskopické modely, simulace dopravního proudu. 9. Nelineární dynamické modely, jejich generické vlastnosti, důsledky nelinearit, nelineární fundamentální diagramy. 10. Spontánní vznik kongescí a jejich chování v dopravním proudu. 11. Možné způsoby vizualizace významných jevů v dopravním proudu. 12. Simulace reálných dopravních situací. 13. Ovlivňování a řízení dopravního proudu.

Elektronické učební texty

normy_laborator.zip (cs)