Detail předmětu

Teorie betonových a zděných konstrukcí

FAST-DLB040Ak. rok: 2021/2022

Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. Účinky deformačních zatížení. Modelování časově závislých jevů. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí -základové konstrukce, speciální konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost a plasticita, navrhování betonových a zděných konstrukcí

Osnovy výuky

1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí.
2.–3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání.
4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí.
5. Geometricky nelineární chování konstrukcí.
6. Účinky deformačních zatížení.
7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí.
8.–9. Modelování časově závislých jevů, rychlé a pomalé děje; základní přístupy.
10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce.
11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb.
12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb.
13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Učební cíle

Nelineární analýza a optimalizace návrhu betonových a zděných konstrukcí a jejich částí.
Modelování časově závislých jevů.
Moderní způsoby navrhování speciálních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. 2.–3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání. 4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. 5. Geometricky nelineární chování konstrukcí. 6. Účinky deformačních zatížení. 7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. 8.–9. Modelování časově závislých jevů, rychlé a pomalé děje; základní přístupy. 10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce. 11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb. 12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb. 13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.