Detail předmětu

Teorie kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-DOB037Ak. rok: 2021/2022

Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. Materiálové charakteristiky. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. Ideální a skutečná konstrukce. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Prerekvizity

Teorie pružnosti a plasticity; disciplíny stavební mechaniky; principy a metody navrhování kovových a dřevěných konstrukcí.

Osnovy výuky

1.–2. Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí.
3. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce.
4. Materiálové charakteristiky.
5. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí.
6.–7. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce.
8.–9. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů.
10. Ideální a skutečná konstrukce.
11.–12. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů.
13. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. 3. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. 4. Materiálové charakteristiky. 5. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. 6.–7. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. 8.–9. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. 10. Ideální a skutečná konstrukce. 11.–12. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. 13. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.