Detail předmětu

Vybrané statě z technologie staveb

FAST-DWB032Ak. rok: 2021/2022

Výběr z nových stavebních technologických procesů při realizaci stavebních objektů různých konstrukčních soustav. Progresivní postupy u vybraných prací z hlediska materiálových a technologických, vyplývající z nejnovějších poznatků stavebního výzkumu a technického rozvoje. Experimentální ověření stávajícího skutečného stavu řešené stavební technologie a její vyhodnocení.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Znalosti technologických postupů prací vnitřních a dokončovacích a základní znalosti při rekonstrukci staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz obsahuje práci s audiovizuální technikou.
1.–4. Seznámení s náplní předmětu, induviduální zadání tématu, rešeršní činnost vybrané řešené technologie.
5.–8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů – individuální termíny, práce na tématu.
9.–11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací.
12.–13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.

Cíl

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot. Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor