Detail předmětu

Interakce konstrukce a zeminy

FAST-DFB022Ak. rok: 2021/2022

Materiálové modely:
- ideálně plastické,
- elastoplastické (Hardening soil model, Cam clay model),
- hypoplastické pro jemnozrnné zeminy (Clay - Masin model; Sand - von Wolffersdorff),
- Multilaminate Model,
Vliv vody:
- odvodněné/neodvodněné podmínky,
- proudění stacionární/nestacionární.
Konsolidace.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Prerekvizity

Vlastnosti zemin, vznik zemin, teorie mezních stavů, znalosti ze stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do numerických metod v geotechnice.
2. Přehled konstitutivních modelů.
3. Plastického chování geomateriálů. Ideálně plastické materiálové modely.
4. Hardening soil model.
5. Cam Clay model.
6. Multilaminate model – 1. část.
7. Multilaminate model – 2. část
8. Hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy.
9. Hypoplastický model pro hrubozrnné zeminy.
10. Odvodněná versus neodvodněná analýza,
11. Konsolidační analýza.
12. Modelování proudění vody v zemině – stacionární.
13. Modelování proudění vody v zemině – nestacionární.

Cíl

Studenti získají komplexní pohled na chování zemin pro celý obor zatížení až do mezního stavu porušení pro stanovení vstupních materiálových parametrů zemin a hornin pro numerické modelování interakce konstrukce a zeminy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor