Detail předmětu

Konstrukční detail (S-BZK)

FAST-NLB027Ak. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako podpůrný k řešení diplomové práce.
Cílem je individuální návrh/nalezení řešení konkrétního konstrukčního detailu objektu pozemních a inženýrských staveb se složitější betonovou nosnou konstrukcí.
Návrh konstrukčního detailu. Analýza stávajících řešení konstrukčního detailu. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná