Detail předmětu

Teoretická geodézie 2

FAST-NEA037Ak. rok: 2021/2022

Základy teorie potenciálu. Tíhové pole Země.
Základní geofyzikální metody. Gravimetrie. Tíhové redukce a anomálie tíže.
Hladinové plochy, geoid, sféroid.
Velmi přesná nivelace (přístroje, metody, chyby, komparace, kritéria přesnosti).
Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut, korekce tížnicových odchylek.
Astronomická nivelace.
Teorie vědeckých výšek.
Stokesův vzorec a Vening-Mainesovy vzorce, gravimetrické tížnicové odchylky.
Moloděnského teorie kvazigeoidu.
Gravitační a tíhové modely Země.
Budování sítí metodou GPS.
Souřadnicové systémy ITRS, ETRS, EULN, geodynamické sítě.
Historie a současnost geodetických sítí (NULRAD, DOPNUL, GEODYN).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o problematice výšek, zejména o gravitačním poli Země, metodě přesné nivelace, ekvipotenciálních plochách, geoidu, sféroidu a kvazigeoidu. Bude mít i teoretické znalosti geodetických referenčních systémech a problematice geodynamiky.

Prerekvizity

Tvar Země a její náhradní tělesa, sférická trigonometrie,referenční koule,rotační elipsoid,geodetické úlohy na kouli a elipsoidu, tíhové pole Země, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Přesná nivelace - přístroje a metody. Využití GNSS v geodézii. Základy gravimetrie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy teorie gravitačního pole Země. Tíhová měření a tíhové sítě.
2. Zpracování tíhových měření, výpočet anomálií tíže.
3. Přesná a velmi přesná nivelace – přístroje a měřické chyby,metody a postupy, charakteristiky přesnosti.
4. Hladinové plochy, geoid a sféroid.
5. Tížnice a normála, tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut.
6. Astronomická nivelace, geoid a nadmořské výšky. Výškové systémy.
7. Teorie výšek.
8. Gravimetrické tížnicové odchylky, teorie Moloděnského, kvazigeoid.
9. Souřadnicové systémy a rámce ITRS, ETRS, EULN, geodynamická síť.
10. Historie geodetických sítí v ČR.

Cíl

Předmět je orientován k problémům gravitačního pole Země, teorie výšek a globálních a regionálních geodetických sítí. Podrobně je probírána problematika přesných nivelačních měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor