Detail předmětu

Inženýrská geodézie 2

FAST-NEA030Ak. rok: 2021/2022

Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh.
Geodézie při přípravě a projektování staveb. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací. Geodézie v mostním stavitelství. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb.
Předpisy a normativy v inženýrské geodézii.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student ovládne metodiky rozborů dvojrozměrné přesnosti vytyčení parametrů polohy, seznámí se s úkoly geodézie při výstavbě inženýrských děl v jednotlivých oborech výstavby.
Seznámí se i s normami a předpisy pro inženýrskou geodezii.

Prerekvizity

Znalosti principů a metod rozborů přesnosti. Znalosti principů geodetických měření.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh.
2. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 1.
3. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 2.
4. Geodézie při přípravě a projektování staveb.
5. Vytyčovací výkresy a jejich tvorba
6. Vytyčovací sítě – metody budování a analýza přesnosti.
7. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 1.
8. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 2.
9. Geodézie v mostním stavitelství.
10. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb.
11. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 1.
12. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 2.
13. Předpisy a normativy v inženýrské geodézii. Současné progresivní měřící technologie.

Cíl

Ovládnutí metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Ovládnutí metodiky rozborů dvojrozměrné přesnosti vytyčení parametrů polohy.
Seznámení s úkoly geodezie při výstavbě inženýrských děl v jednotlivých oborech výstavby.
Seznámení s normami a předpisy pro inženýrskou geodezii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor