Detail předmětu

Řízení a provozování TZB

FAST-NTB031Ak. rok: 2021/2022

Pochopení základů elektroinstalace a hromosvodných zařízení s návazností na systémy měření a regulace. Navrhování základních systémů měření a regulace pro aplikace vytápění, vzduchotechnika a chlazení.Tvorba schémat a technologických popisů pro systémy MaR. Provoz, servis a údržba systémů vzduchotechniky, tepelných a chladicích soustav.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Fyzika - základy elektro

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Základy elektroinstalace a hromosvodných zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízeních.
3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace.
4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů.
6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití.
7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení.
10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor