Detail předmětu

Audit budov

FAST-NTB029Ak. rok: 2021/2022

Legislativní náležitosti pro využívání energetického auditu a energetického posudku.
Energetická bilance v auditu.
Energetická bilance v posudku.
Enviromentální dopady v auditu a posudku.
Ekonomika v auditu a posudku.
Energetický audit v rámci EU.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Energetické hodnocení budov, vytápění, vzduchotechnika, stavební fyzika, základy zdravotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor