Detail předmětu

Diplomový seminář (S-KDK)

FAST-NOB020Ak. rok: 2021/2022

Ukázka různých druhů realizovaných nosných konstrukcí - se zaměřením na výrobu a montáž jednotlivých typů ocelových a dřevěných nosných konstrukcí. Poruchy konstrukcí.
Požadavky na vypracování diplomových prací - technická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace, výkaz materiálu, vyhodnocování řešení variant.
Výběr zadání diplomové práce, stanovení základních dispozičních a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané diplomové práce.
Vypracování odpovídajících výpočtových modelů ocelové konstrukce pozemních staveb, ocelové konstrukce mostu, dřevěné konstrukce.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných soustav. Prvky a spoje kovových konstrukcí, prvky a spoje dřevěných konstrukcí, stavební mechanika.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor