Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 2

FAST-NNB016Ak. rok: 2021/2022

Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku součástí železničních uzlů, v osobní a nákladní dopravě.

Prerekvizity

Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce.
2. Vjezdová skupina kolejí. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
3. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení.
4. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
5. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
6. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
7.–8. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
9.–10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou součástí železničních uzlů, osobní a nákladní dopravě v nich a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor