Detail předmětu

Vybrané problémy z dopravního inženýrství

FAST-NNB012Ak. rok: 2021/2022

Hlavním cilem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti dopravy, zlepšení služeb v dopravě a také zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů. V náplni jsou integrovány nejnovější poznatky z řady oborů, dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu a bezpečnosti dopravy.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Prerekvizity

Běžné znalosti z dopravy, fyziky, matematiky a informačních technologií.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát.
2.–3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy.
4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách.
5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf.
6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa.
7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště.
8. Telematika v silniční dopravě:
a) automatická identifikace vozidel a nákladů,
b) snímače pro řízení a provoz křižovatek,
c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině.
9. Telematika v železniční dopravě:
a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD,
b) vlakové zabezpečovací systémy,
c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS).
10. Telematika v železniční dopravě:
a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS,
b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice,
c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými problémy z dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor