Detail předmětu

Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)

FAST-NMB011Ak. rok: 2021/2022

Seznámení se základními principy dopravně inženýrských měření a jejich návrhem. Manipulace s daty, jejich úprava a agregace. Statistické vyhodnocení dat. Prezentace výsledků měření. Zpracování dopravně inženýrských dat pomocí GIS. Mikroskopické modely pěších.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí standardním teoriím dopravního proudu a dějům v dopravním proudu. Seznámí se se základními technikami modelování. Získají přehled o účelu a prostředcích nově zaváděných telematických technologií.

Prerekvizity

Základní znalost matematiky, práce s PC a projektování pozemních komunikací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zařízení pro automatizovaný sběr dopravně inženýrských dat ve vysokém rozlišení.
2. Kritický a následný čas, jejich vliv na kapacitu křižovatky.
3. Sběr dopravně inženýrských dat.
4. Nástroje pro zpracování a zobrazení “big data”.
5. Základy matematické statistiky v dopravně inženýrské praxi.
6. Základy teorie chyb měření.
7. Základy publikování a prezentace technických textů.
8. Prezentace výsledků semestrální práce.
9. Mikroskopické modely pěších v dopravně inženýrských aplikacích I.
10. Mikroskopické modely pěších v dopravně inženýrských aplikacích II.
11. Geografické informační systémy v dopravně inženýrské praxi I.
12. Geografické informační systémy v dopravně inženýrské praxi II.
13. Základy publikování technických map.

Cíl

Znalost teorie dopravního proudu a základních technik modelování. Porozumění dějům v dopravním proudu. Přehled o účelu a prostředcích nově zaváděných telematických technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor