Detail předmětu

Projektování pozemních komunikací

FAST-NMA008Ak. rok: 2021/2022

Zabývá se zpracováním podrobné projektové dokumentace mimoúrovňové křižovatky na pozemních komunikacích. Směrový a výškový návrh hlavních tras a křižovatkových větví (situace a podélné profily), příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku), zemní těleso (vzorový příčný řez a pracovní příčné řezy). Tvorba 3D modelu a vrstevnicových plánů. Zjednodušená vizualizace. Odvodnění pozemních komunikací (hydrotechnický výpočet), výpočet kubatur, hmotnice a rozvoz hmot. Objekty na pozemních komunikacích. Bezpečnost provozu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student je schopný vyhledat trasu pozemní komunikace ve složitých podmínkách. K tomu zvládne podrobnou projektovou dokumentaci. Umí navrhnout vybavení komunikací a potřebné objekty. Umí vyřešit úrovňové i mimoúrovňové křižovatky.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací,znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Síť pozemních komunikací v ČR.
2. Křižovatky úrovňové.
3. Křižovatky okružní a nekonvenční.
4. Křižovatky mimoúrovňové I.
5. Křižovatky mimoúrovňové II.
6. Kategorie silnic a dálnic.
7. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
8. Odvodnění silnic a dálnic.
9. Propustky.
10. Objekty na pozemních komunikacích.
11. Bezpečnostní zařízení.
12.–13. Životní prostředí.

Cíl

Návrh podrobného řešení pozemních komunikací a mimoúrovňové křižovatky, silniční objekty, zemní těleso komunikací, odvodnění komunikací, bezpečnostní zařízení, rozhledové vzdálenosti, estetika komunikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor