Detail předmětu

Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov

FAST-BHA028Ak. rok: 2021/2022

Vhodné tvarové řešení energeticky úsporných budov.
Řešení svislých a vodorovných konstrukcí energeticky úsporných budov.
Materiálové řešení skladeb obvodových plášťů energeticky úsporných budov.
Obvodové pláště z obnovitelných stavebních materiálů.
Speciální tepelně izolační materiály.
Výplně otvorů vhodné pro energeticky úsporné budovy.
Zásady pro řešení detailů stavebních konstrukcí.
Zajištění vzduchotěsnosti budov.
Pasivní a aktivní využívání slunečního záření.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Základní znalosti stavební tepelné techniky a obvodových plášťů budov.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Motivace, terminologie, definice kategorií energeticky úsporných budov, přehled souvisejících zákonů, vyhlášek a norem
2. Architektonické řešení – orientace ke světovým stranám, doporučené dispoziční řešení, doporučené tvarové řešení, vliv tvarového řešení na energetickou náročnost.
3. Stavebně konstrukční řešení – varianty nosných a dělicích konstrukcí (výhody, nevýhody), význam tepelných vazeb.
4. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu svislých konstrukcí včetně materiálových variant.
5. Obvodové pláště energeticky úsporných budov – principy návrhu střech a podlah na terénu včetně materiálových variant.
6. Obvodové pláště z obnovitelných stavebních materiálů.
7. Moderní tepelně izolační materiály.
8. Výplně otvorů – používané typy, způsoby kotvení.
9. Zásady pro řešení detailů stavebních konstrukcí.
10. Vzduchotěsnost budov – legislativa, způsoby zajištění a ověření na stavbě.
11. Pasivní a aktivní využívání slunečního záření, vliv stavebního řešení na tepelnou stabilitu.
12. Energetické sanace obvodového pláště – odlišnosti oproti novostavbám.
13. Příklady dobré praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Cvičení

26 hod., povinná