Detail předmětu

Aplikace stavebních materiálů

FAST-BIB010Ak. rok: 2021/2022

Budou řešeny metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Ve cvičení budou prováděny praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Středoškolská znalost Matematiky, Fyziky a Chemie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, vlastnosti stavebních materiálů a environmentální vlastnosti stavebních materiálů.
2. Stavební kámen, kamenivo, recykláty jako náhrada kameniva.
3. Pojiva, malty, omítky a spojovací materiály (tmely, lepidla).
4. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky.
5. Keramika, keramické výrobky.
6. Dřevo – základní vlastnosti a zkoušení.
7. Dřevo – využití a výrobky.
8. Ocel a ostatní kovy.
9. Polymery, sklo a jejich aplikace.
10. Alternativní stavební materiály – druhy, využitelnost.
11. Materiály pro izolace (hydroizolace, tepelné izolace a izolace proti radonu).
12. Materiály pro nášlapné vrstvy podlah.
13. Závěrečné shrnutí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Cvičení

26 hod., povinná