Detail předmětu

Laboratory Classes in Photochemical Processes

FCH-MAO_FCP_PAk. rok: 2021/2022

Praktické úlohy na témata: Fotokatalytický proces, aktinometrie, pozitivní fotorezisty a negativní fotorezisty, fotopolymerizace. Vyhodnocování laboratorních výsledků.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti při provádění fotochemických reakcí organických látek, aktinometrii a přípravě a zpracování fotorezistů.

Prerekvizity

Fotochemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a k výsledku zápočtového testu.

Osnovy výuky

1. Fotokatalytický proces: fotokatalytická degradace 2,6-dichlorindofenolu, 2. Fotokatalytický proces: fotokatalytická redukce stříbra, 3. Aktinometrie: určení dopadajícího zářivého toku, 4. Pozitivní fotorezisty: určení správné expozice pro fotopolymerní tiskovou formu, 5. Pozitivní fotorezisty: určení citlivosti konvenční ofsetové desky, 6. Negativní fotorezisty: příprava světlocitlivé vrstvy, určení citlivosti. Vliv koncentrace světlocitlivé látky, 7. Negativní fotorezisty: příprava světlocitlivé vrstvy, určení citlivosti. Vliv tloušťky vrstvy

Učební cíle

Cílem Praktika z fotochemických procesů je praktické obeznámení s fotochemickými technikami s důrazem na důsledné vyhodnocování získaných poznatků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a výsledku zápočtového testu. Přítomnost nutná, jedna absence může být kompenzovaná vypracováním písemné práce na zadané téma.

Základní literatura

Pekař M., Klučáková M., Veselý M., Čeppan M.: Fyzikální chemie a fotochemie. Praktikum. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning