Detail předmětu

Trends in Castings Production

FSI-PVO-AAk. rok: 2021/2022

Základní přehled o současných trendech v technologii výroby forem a jader, možnostech odlévání a dokončujících operacích při výrobě odlitků. Předmět dává možnost ucelených znalostí o jednotlivých fázích zhotovení odlitku i z pohledu dynamického rozvoje slév. technologie a dále poskytuje možnost porovnání s ostatními technologiemi výroby strojních součástí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získání všeobecného přehledu o nových trendech nekonvenčních metod výroby odlitků.

Prerekvizity

Základní znalosti o možnostech konvenčních způsobů zhotovení
odlitků a slévárenských slitinách a jejich vlastnostech.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zpracování individuálního semestrálního projektu, téma po konzultaci s přednášejícím.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní

Učební cíle

Cílem tohoto nového předmětu je seznámení s širokými možnostmi zhotovení odlitku (novými trendy) ať už s ohledem na zvolený typ technologie formy a jádra, tak na způsob zaplnění dutiny formy tekutým kovem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Základní literatura

Metals Handbook-V.15 Casting,ASM,1988 2004 - ∞ (EN)
Beeley,P.:"Foundry Technology",Oxford,2001 2005 - ∞ (EN)
STEFANESCU, Doru Michael. Science and engineering of casting solidification. 2nd ed. New York: Springer, 2009. ISBN 978-0-387-74609-8. (EN)
SIMULTANEOUS ENGINEERING - THE EXPRESS WAY INTO THE FUTURE (20000632) Casting Plant and Technology International V 16 N 2 P 36, 41-42, 46, Feb 2000 (4 p) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1/ Stručná historie výroby odlitků
2- 8/ Současné trendy výroby odlitků
2- Dle slévárenských slitin (slitiny Fe, neželezné, super- slitiny, atd.)
3-6 Dle typu slévárenské formy (netrvalé, trvalé)
3- Netrvalé formy I.Generace
4- Netrvalé formy II.Generace ST, ZZ směsi, keramické formy
5- Netrvalé formy III.Generace (vakuum proces)
6- Trvalé formy (kokily)
7- Dle způsobu odlévání (gravitační)
8- Dle způsobu odlévání (za zvýšených sil)
9/ Výběr optimální slévárenské technologie dle materiálu, tvaru a sériovosti
10/ Přesnost odlitků a perspektivy jednotlivých technologií
11/ Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku
12/ Simulace slévárenských pochodů. Aditivní technologie ve slévárenství
13/ Ekologické aspekty související s výrobou odlitků

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Praktická laboratorní cvičení(ukázky, výpočty, exkurze),
zaměřená na výše uvedených 13 tématických okruhů dle přednášek.
Zpracování individuálního semestrálního projektu