Detail předmětu

Simultánní inženýrství

FSI-PIN-AAk. rok: 2021/2022

Základy týmové práce spolupráce dodavatel - odběratel (tvorba konceptu řešení,kostrukce součásti, zhotovení prototypu a zavedení seriové výroby). Možnosti multimediální komunikace. Rapid prototyping (rychlá výroba prototypů metodami selektivní sintrace, stereolitografie,
laminování atd). Simulační programy používané při plnění dutiny formy, tuhnutí a chladnutí odlitku, sloužící k optimalizaci konečného výrobku. Technologičnost konstrukce (konstrukce odlitku zamezující vzniku vad).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Znalosti a dovednosti z výše uvedených oblastí, tj. komunikace
prostřednictvím multimédií, rychlé prototypování, využívání výpočetní
techniky pro simulaci pochodů atd.

Prerekvizity

Základní znalosti ze slévárenské technologie především z hlediska technologičnosti konstrukce odlitku.
Přehled metod rychlého prototypování.Znalosti aplikací metod počítačových simulací při zhotovení odlitků.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena.
Klasifikovaný zápočet: semestrální práce písemná - povinná


Učební cíle

Předmět seznamuje s novou filosofií spolupráce odběratel - dodavatel
založenou na týmové práci od vzniku ideje až po její realizaci. Cílem
kurzu je seznámit posluchače s moderními možnostmi komunikace
odběratel - dodavatel a možnostmi efektivní spolupráce založené na
metodách rapid prototyping, simulaci pochodů na počítači apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Základní literatura

THE ROLE OF PROCESS MODELLING IN SIMULTANEOUS ENGINEERING AND THE DEVELOPMENTS NEEDED TO MAKE IT A REALITY (19960703) 8th World Conference on Investment Casting, London, UK, P 21- 1 to 21-3, Jun 28-30, 1993 (3 p)
Use of Simultaneous Engineering in Development of Casting Prototypes and Samples (20083120) Livarski Vestnik, Issue 1, 2008, P37-49
SIMULTANEOUS ENGINEERING (19930252) Society of Manufacturing Engineers Conference on Design and Economics of Expendable Pattern Castings, Detroit. Nov 1992 (4 p)
SIMULTANEOUS ENGINEERING - THE EXPRESS WAY INTO THE FUTURE (20000632) Casting Plant and Technology International V 16 N 2 P 36, 41-42, 46, Feb 2000 (4 p)
Simultaneous engineering for new product development : manufacturing applications Jack Ribbens New York, NY [u.a.] : Wiley, ©2000. ISBN-13: 978-0471252658
Simultaneous Engineering: Methodologies and Applications U. Roy, John Usher, Hamid R. Parsaei Taylor & Francis, 1999 ISBN 978-9056996604

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, doporučený
    , 2. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné zásady týmové spolupráce dodavatel - odběratel
2. Moderní směry multimediální komunikace
3. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku I
4. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku II
5. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku III
6. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel I
7. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel II
8. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel III
9. Rapid prototyping - přehled metod
10.Rapid prototyping - FDM metoda a LOM metoda
11.Rapid prototyping - digital prototyping
12.Možnosti využití simul.programů pro opt.konstr.odlitku I.
13.Možnosti využití simul.programů pro opt.konstr.odlitku II

eLearning