Detail předmětu

Vrtulníky

FSI-OV0Ak. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá oblastí projektování vrtulníků. Poskytuje ucelené základy aerodynamiky a konstrukce vrtulníků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Smyslem kurzu je rozvinou porozumění a znalosti v následujících oblastech:klasifikace letadel s rotující nosnou plochou, aerodynamika nosného rotoru, aerodynamika a letové výkony vrtulníku, konstrukce částí vrtulníků, základní aerodynamický výpočet vrtulníku.

Prerekvizity

Předpokladem je základní znalost aerodynamiky nízkých rychlostí, mechaniky letu – letových výkonů, a alespoň částečně mechaniky letu: letových vlastností.

Doporučená nebo povinná literatura

Prouty, R.: Helicopters Performance, Stability and Control, , 0
Prouty, R.: Helicopters Performance, Stability and Control
Watkinson,J. The Art of Helicopter. Elsevier Butterworth Heinemann, Great Britain, 2004, ISBN 0 7506 57154

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast na cvičeních a provedení aerodynamického výpočtu v hodinách výuky. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout základní poznatky z aerodynamiky a konstrukce vrtulníků a letadel s rotující nosnou plochou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou povinné a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
    specializace TLT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace letadel s rotující nosnou plochou.
2. Aerodynamika nosného rotoru vrtulníku.
3. Aerodynamické síly, mávání a kývání rotorového listu, omezení.
4. Vyvažování reakčního momentu, vícerotorová uspořádání vrtulníku.
5. Konstrukce nosného rotoru.
6. Konstrukce rotorové hlavy, konstrukce listu vrtulníku.
7. Konstrukce řízení vrtulníku.
8. Konstrukce trupu.
9. Konstrukce transmisí.
10. Konstrukce přistávacího zařízení, pozemní rezonance.
11. Konstrukce uložení motoru.
12. Základy mechaniky letu vrtulníku: letové výkony.
13. Základy mechaniky letu vrtulníku: stabilita a řiditelnost.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace letadel s rotující nosnou plochou.
2. Aerodynamika nosného rotoru vrtulníku.
3. Aerodynamické síly, mávání a kývání rotorového listu, omezení.
4. Vyvažování reakčního momentu, vícerotorová uspořádání vrtulníku.
5. Konstrukce nosného rotoru.
6. Konstrukce rotorové hlavy, konstrukce listu vrtulníku.
7. Konstrukce řízení vrtulníku.
8. Konstrukce trupu.
9. Konstrukce transmisí.
10. Konstrukce přistávacího zařízení, pozemní rezonance.
11. Konstrukce uložení motoru.
12. Výpočet základních aerodynamických sil.
13. Výpočet základních letových výkonů.