Detail předmětu

Balení potravin

FCH-MC_BPOAk. rok: 2021/2022

Důvody balení potravin, technologické, hygienické a spotřebitelské požadavky na obal, základní obalové materiály - dřevo, tkaniny, papír, sklo, kovy, přírodní, syntetické a modifikované polymery, epoxidové pryskyřice, kombinované obaly - vlastnosti, výroba a jejích aplikace v potravinářském průmyslu, obecní klasifikace, legislativní, bariérové a technologické požadavky, migrace komponentů obalů do potravin, migrace složek potravin do obalových materiálů, charakteristika "off flavour" jevů a jejích eliminace, principy a postupy aktivního balení, ekologické aspekty balení potravin, ekobilance a recyklace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získaní přehledu o metodach, postupech a možnostích balení potravin
Získaní poznatků o bariérových vlastnostech obalů
Získaní poznatků o transportních procesech na rozhraní obal/potravina
Získaní poznatků o specifických vlastnostech obalových materiálů pro potraviny
Získaní poznatků o technologických procesech balení potravin, ekologických aspektech, označovaní a testování obalových materiálů pro potraviny

Prerekvizity

Dostatečné znalosti s chemického inženírství, fyzikální chemie a technologie potravin a principů úchovy potravin

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Minimum bodů pro absolvování zkoušky je 50 ze 100 možných.

Osnovy výuky

Důvody balení potravin, technologické, hygienické a spotřebitelské požadavky na obal, základní obalové materiály - dřevo, tkaniny, papír, sklo, kovy, přírodní, syntetické a modifikované polymery, epoxidové pryskyřice, kombinované obaly - vlastnosti, výroba a jejích aplikace v potravinářském průmyslu, obecní klasifikace, legislativní, bariérové a technologické požadavky, migrace komponentů obalů do potravin, migrace složek potravin do obalových materiálů, charakteristika "off flavour" jevů a jejích eliminace, principy a postupy aktivního balení, ekologické aspekty balení potravin, ekobilance a recyklace.

Učební cíle

Zvládnout postupy a techniky balení potravin

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nejsou povinné

Základní literatura

Kačeňák I.: Balenie Tovaru. Sprint dva, Bratislava 2011. ISBN: 978-80-89393-32-9 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning