Detail předmětu

Nutraceutika a funkční potraviny

FCH-MCO_NFPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na
- prohloubení znalostí o jednotlivých nutrientech a jejich vztahu ke zdraví
- získání poznatků o biologicky aktivních látkách - tzv. nutraceutika, jejich zdroje a využití v potravinách
- prohloubení znalostí a souvislostí mezi výživou a zdravím - alergie, neinfekční choroby hromadného výskytu (civilizační choroby)
- rozšíření poznatků o různých přístupech ke změně životního stylu: wellness-cesta ke zdraví, racionální způsob stravování, alternativní způsoby stravování
- aktuální vědecké ponatky studia vlivu nutraceutik a funkčních potravin na zdraví

Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik.
Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin.
Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání.
Biologicky aktivní složky rostlin
Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika.
Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny.
Funkční potraviny.
Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty.
Aminokyseliny a oligopeptidy.
Přírodní antioxidanty a vitaminy.
Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina.
Makro- a mikronutrienty.
Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob. Nutraceutika a speciální výživa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a přehled o biologicky aktivních látkách potravin, rostlinných a živočišných tkání, které mohou být účinně využity k podpoře imunity organismu a prevenci civilizačních nemocí. Náplní přednášek jsou i konkrétní speciální potraviny a nutraceutika a jejich vztah k zásadám zdravé výživy.

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní vědomosti z výživy a fyziologie člověka a biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouska: písemný test- test z celé látky,(50 otázek, hodnocení 0-2 body za otázku)
ústní část - diskuse nad testovými otázkami + otázky z probíraného učiva.

Osnovy výuky

1.Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik
2.Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin
3.Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání
4.Biologicky aktivní složky rostlin
5.Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika
6.Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny
7.Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty
8. Aminokyseliny a oligopeptidy
9.Přírodní antioxidanty a vitaminy
10.Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina
11.Makro- a mikronutrienty
12. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob
13.Nutraceutika a speciální výživa

Učební cíle

Kurz si klade za cíl rozšířit vědomosti studentů o biologicky aktivní složky potravin, rostlinných a živočišných tkání využitelných v prevenci chorob a zlepšení kvality výživy. Otevírá pro studenty i skrytá nebezpečí plynoucí z možných interakcí nutraceutik s ostatními složkami potravin a léčiv. Přednáška přináší i informace o přípravcích, které jsou využívány pro speciální výživu při sportu, k podpoře imunity, činnosti mozku a další.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Kasper Heinrich: Výživa v medicíně a dietetika 2015 (CS)
Sharma Sangita a kolektiv: Klinická výživa a dietologie 2018 (CS)

Doporučená literatura

Němcová, A.: Nutraceutika a funkční potraviny, FCH VUT (elektronická učební podpora, dostupné na: https://moodle.vut.cz/course/view.php?id=242692) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor