Detail předmětu

Chemie potravin II

FCH-MC_CHP2Ak. rok: 2021/2022

Předmět Chemie potravin II je zaměřen na minoritní složky lidské potravy. To jsou např. trpké látky, vitaminy, barviva, aromatické, chuťové a vonné látky a látky aditivní. Studenti se seznámí se strukturou a chemickými vlastnostmi uvedených minoritních složek potravin. Důraz ve výuce tohoto předmětu bude však kladen na studium reakcí a změn, kterým uvedené minoritní složky podléhají při zpracování a skladování potravin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu


Studenti získají přehled o důležitých minoritních složkách potravin, zejména o chemických vlastnostech, struktuře a reaktivitě.

Prerekvizity


Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít podrobné znalosti o základních složkách lidské potravy, tj. o bílkovinách, tucích a sacharidech.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení


Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část obsahuje otázky zaměřené na základní pojmy.
Podmínkou pro postup k ústní zkoušce je úspěšné splnění písemného testu. Při ústní zkoušce má student prokázat stupeň porozumění danému předmětu.

Osnovy výuky

1. Voda v potravinách
2. Trpké látky
3. Enzymatické hnědnutí
4. Vitaminy
5. Vonné látky a aromatické látky potravin
6. Chuťové látky
7. Látky prodlužující údržnost
8. Látky upravující aroma
9. Látky upravující barvu
10. Barviva_tetrapyrroly, flavonoidy, karotenoidy

Učební cíle


Cílem kurzu je ukázat studentům potraviny jako soubor chemických sloučenin (většinou poživatelných a chutných) s určitými vlastnostmi. Naučit studenty vyvozovat z chemických vlastností těchto sloučenin patřičné závěry, které budou aplikovat při veškerých technologických operacích s potravinami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor