Detail předmětu

Analytická chemie potravin II

FCH-MC_ACP2Ak. rok: 2021/2022

Předmět zahrnuje následující aktuální otázky současné analýzy potravin: Bezpečnost potravin z hlediska výskytu nežádoucích kontaminantů anorganického i organického původu včetně toxinů a hormonálních přípravků. Výskyt nebezpečných chorob a jejich detekce - BSE, parazitární, bakteriální a virové infekce. Autenticita a falšování potravin, používané metody a evropská legislativa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá širší přehled o problémech spojených s produkcí potravin. Součástí přehledu jsou nově vyvíjené postupy přípravy vzorků a perspektivní metody analýzy včetně výhod a nevýhod jednotlivých postupů a metod pro vybrané důležité skupiny analytů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti v oblasti kvalitativní i kvantitativní analýzy, zejména instrumentální chemie a analytické chemie potravin I. Dále disciplína navazuje především na znalosti získané v biochemii, mikrobiologii, potravinářské technologii. Využívá rovněž teoretických principů, které byly vysvětleny ve fyzikální, anorganické a organické chemii a fyzice.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Minimum bodů pro absolvování zkoušky je 50 ze 100 možných.

Osnovy výuky

1. úvod do studia
2. Analýza DNA pro identicikaci živočišných/rostlinných látek v potravinách
3. PCR pro identifikaci potravinových složek
4. Spektroskopie I
5. Spektroskopie II
6. Separační metody I
7. Separační metody II
8. Analýza alergenů, enzymová analýza
9. Autenticita potravin I
10. Autenticita potravin II
11. Analýza kontaminantů v potravinách

Učební cíle

Cílem předmětu je utřídit, propojit a rozvinout znalosti z oborů biologie, biochemie, anorganické, organické a teoretické analytické chemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin vzhledem na aktuální otázky současné analýzy potravin, které zahrnují: bezpečnost potravin z hlediska výskytu nežádoucích kontaminantů anorganického i organického původu včetně hormonů a toxinů, výskytu nebezpečných chorob, parazitární, bakteriální a virové infekce, geneticky modifikované potraviny, autenticitu a falšování potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

Králová B., Fukal L., Rauch P, Ruml T: Bioanalytické metody, VŠCHT Praha 2001 (CS)

Doporučená literatura

Nollet, Leo M. L., Siddiqi, K. S, Fingerprinting techniques in food authentication and traceability, CRC Press, 2019, ISBN 9781138197671 (EN)
Burns, Malcolm, Foster, Lucy, Walker, Michael: DNA Techniques to Verify Food Authenticity- Application in food fraud, The Royal Society of Chemistry, 2019, ISBN - 978-1-78801-178-5 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor