Detail předmětu

Semestrální projekt

FIT-ITTAk. rok: 2021/2022

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá samostatnost v analýze problému, návrhu jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobě projektu.

Prerekvizity

Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

https://www.fit.vut.cz/study/theses/bachelor-theses/.cs (CS)
How to write Term Project (https://www.fit.vut.cz/study/theses/bachelor-theses/.en). (EN)
Odborná literatura podle pokynů vedoucího práce (CS)
ČSN ISO 7144: Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů (aktuální verze je dostupná na WWW knihovny FIT http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/ (in Czech) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a tvoření realizačních výstupů (případová studie, technické prostředky, programové prostředky, apod.).